KRISTINA SØBSTAD

Galeri 12. NB, Canada. Solo show. 2015.